Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A Könyv adatai

A modernitás dialektikája. A globalizáció elméletéről

Arisztotelész Kiadó, Budapest, 2014.

A kötet egy negyed évszázad és tekintélyes nemzetközi alkotó- és kutatógárda munkája. Az egyes tanulmányok az interdiszciplinaritás jegyében a legkülönbözőbb irányokból közelítik meg a globalizáció komplex jelenségkörét, így megjelenik a filozófia, a nemzetközi politika, a történelem, a pszichológia, a jövőkutatás, a technikatörténet és sok más tudomány. Az egyes tanulmányokat a megismerés egy közös alapiránya fogja egybe, s ez az elméleti érdekeltség. Ennek az elméleti irányultságnak nem szabtunk gátat, még egyetlen összefüggő globalizációs elmélet megalkotására sem törekedtünk. Örömmel vettünk fel a kötetbe minden elméletileg termékeny kiindulópontot a globalizáció értelmezésére, ezek bennünk és olvasóinkban megindítják az elméleti megismerés ezt követő pályaszakaszait. Az új valóság nem maradhat elméleti leírás nélkül. Több tanulmány angolul olvasható, néhány németül és franciául. A könyv hátoldalán a szerzők listája megtalálható

The Dialectics of Modernity