Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A könyv adatai

Juhász Zita: A magyar nonprofit szektor jelene és jövője a finanszírozás tükrében

A szerző elsődleges célja, hogy felvázolja azokat a problémákat, amelyekkel a civil szektor szereplői küzdenek a jelenben és majd a jövőben is. Választ keres arra a kérdésre, hogy milyen veszélyek fenyegetik fenntartható működésüket és a számuk további növekedését. Közben fény derül arra is, hogy a szervezetek mennyire képesek önmaguk, hasznosságuk elismertetésére, érdekeik képviseletére, milyen célokat és érdekeket szolgálnak, mely aktuális problémáinkra és kérdéseinkre adnak vagy keresnek választ és megoldást.

Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 2. Előlap