Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A Könyv adatai

Samu Mihály - Tóth János: Jogi alapismeretek

A Jogi alapismeretek című könyv első részében a jogtudomány, mint tudomány kerül bemutatásra a többi tudomány rendszerébe illesztve, valamint a jogtudomány belső felépítéséről és módszeréről van szó. A szerzők részletesen bemutatják az államot, a feladatait, szervezetét és a társadalom szerkezetében elfoglalt helyét. A társadalmi szabályozás szükségességének problémaköre és a jog helye ismerhető meg a jogalkotás, a jogrendszerek csoportosítása, a jogforrás és jogszabály, a jogalkalmazás és a jogviszony részletes elemzése során.
A könyv második részében az alkotmányjog, a közigazgatás és közigazgatási jog valamint a büntetőjog és a büntetőeljárási jog ismertetése teszi művet elméletileg egységessé. A könyv olvasása során megismerkedhetünk a jogtudomány és jogalkalmazás szakmai nyelvezetével.