Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A Könyv adatai

Régió, identitás, életminőség

Arisztotelész Kiadó Budapest 2007.

A kisebbségi sorban élő erdélyi és partiumi magyar közösségek – az utóbbi évtizedek negatív gazdasági és demográfiai folyamatai ellenére – továbbra is jelentős fejlesztési erőforrásokkal, potenciállal rendelkeznek. Gyors, hatékony beavatkozással, közösségi összefogással a fiatal – elsősorban szakképzett – lakosság jelentős része megnyerhető lenne a szülőhelyén maradás ügyének, bevonható volna a magasan képzett humán erőforrások hasznosításán alapuló fejlesztési elképzelések megvalósításába. A Partiumi Keresztény Egyetem Társadalmi Kutatócsoportja által az utóbbi tíz évben végzett kutatások eredményeire alapozva, a kötet tanulmányai ehhez a közösségépítő erőfeszítéshez szeretne a szociológiai önismeret eszközeivel hozzájárulni.