Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A Könyv adatai

Borbély József: A helyről, ahol élünk. Globalizáció és a nemzeti identitás Kelet-Közép Európában

Arisztotelész Kiadó 2008.

A szerző több évtizede kutatja a köztes-európai tér műltját, e térség hibrid-szerkezetének összetevőit és meghatározóit. Nemcsak a politikatörténeti irodalmát tanulmányozta, hanem törekedett megérteni e félperifériás, de alapvetően nyugati mintakövető térség történelmi mozgásait, nemzedékről-nemzedékre „átöröklődő” felzárkózási törekvéseit.