Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A Könyv adatai

Globalizáció és innováció

Szerkesztette Molnár László és Tóth Attiláné

A kötet a Budapesti Műszaki Egyetem Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszék munkatársainak és doktoranduszainak a tanulmányait tartalmazza. Minden tanulmány mögött több éves kutatómunka húzódik meg és ez tette lehetővé, hogy a vélemények nyilvánosságra kerüljenek akkor is, ha a témában szokásos megközelítésekkel szemben itt mást talál az olvasó. Külön felhívjuk a figyelmet azokra a tanulmányokra, amelyeket a közvetlen tudományszervezési gyakorlat inspirálta.