Arisztotelész kiadó

Tudomány és etika

A Könyv adatai

Egyén a gazdaságban

Arisztotelész Kiadó Budapest 2013.

A tanulmányok sajátos társadalmi helyzetekről, új divatokról, zsákutcákról szólnak. A könyv megőrizte a kiadó már, már általánosan elfogadott elvét, mely szerint a tanulmányok utaljanak a jövőre a vizsgálódásuk tárgyával kapcsolatban.

A tartalomjegyzék árulkodik a témaválasztás sokszínűségéről. Olvassák gondolkozva, állítsanak fel az olvasottak és a saját tapasztalataik alapján egy új alternatívát egy-egy témával kapcsolatban, és írják meg nekünk a tannereva@gmail.com címre.

Egyén a gazdaságban elsö oldal

TARTALOMJEGYZÉK

Deák István - Tóth Attiláné 6
Luxusfogyasztás a gazdaságban 6
Kappéter István 17
Új bűnözési módszerek és laikusok a biztonság védelmében 17
Kiss Endre 26
Értékek és állapotok (Egyének a globalizációban) 26
Kovács Attila 37
Az információ, az egyén fennmaradásának, kiteljesedésének egyik alappillére 37
Maléth Veronika 51
Innovációval a vásárló megnyeréséért - Kuponok az e-kereskedelemben 51
Monda Eszter 71
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök fejlődése és az oktatás 71
Nagy Éva - Por Adrienne 85
A falusi szállásadók szerepe a gazdaságban 85
Nováky Erzsébet 95
A magyar fiatalok a jövőről 95
Valla Péter 111
Cigányok a munkaerőpiacon 111
Tóth Attiláné 122
Tolvaj vagy szarka 122